1.Wydawnictwa posiadane przez TPKŻ w Białymstoku  w jęz. polskim:

Almanach żydowski (skr., mały format) 5761/2000-2001, - , 5763/02-03, - ,

Almanach żydowski 5765/2004-2005, 5766/05-06, 5767/06-07, 5768/07-08, 5769/08-09

Almanach żydowski 5770/2009-2010, 5771/10-11, - , - , 5774/13-14

Almanach żydowski 5775/14-15, 5776/15-16

Antyjudaizm a Ewangelia wg św. Jana         -Wróbel, KUL, Lublin, 2005

 *

 Białostocczyzna. Kwartalnik 4/56/1999        -Biał. Tow. Naukowe (BTN), 1999

 Białystok miasto przyjazne. Mniejszości narodowe i wyznaniowe w dziejach Ziemi

             Podlaskiej       -           Parafianowicz H./red, B-stok, 2004 

 Białystok – mayn heym         -Boćkowski/red., Gal.Sleńdzińskich, Kraków

 Białystok przewodnik historyczny ul. Kilińskiego   -Lechowski A., Kurier Por., B-stok, 2006

 Biuletyn konserwatorski woj. Podlaskiego 10/2004

 *

 Chazarski wiatr          -Halter M., Prószyński i S-ka, W-wa, 2003

 Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, t.1 (Literatura i słowo      -

             Abramowicz, B-stok, 2009

 Co ja mam z tym wspólnego?            -Hinse, Munster, 2003

 *

 Dlaczego należy uczyć o holokauście           - Ambroziewicz-Jacobs J..red., Kraków, 2005

 Dzieci Holokaustu mówią, vol.1       - Śliwowska W./red., W-wa, 199.

 Dzieci Holokaustu mówią, vol.2       - Gutenbaum J. I Latała A./red., W-wa, 2001 (4 szt)

 Dzieci Holokaustu mówią, vol.4       -Meloch, Szostkiewicz, 2012

 Dzieci Holokaustu mówią, vol.5       -Kałacińska-Gałązka, 2013

 Dzieci żydowskie w czasach zagłady           -Orzeł/opr., W-wa, 2014

 Dzieje Żydów w Polsce. Kalendarium          -Borzymińska Z. i zesp., ŻIH, W-wa 1993

 Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XI-XVIIIw.           W-wa, 1993

 Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XIXw. Borzym.Z.  W-wa, 1994

 Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych 1918-39r.    W-wa, 1993

 Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych 1944-68r.Cała Al. i in.,       W-wa, 1993

 Dzień gniewu- Brandstaetter R., PAX,W-wa,1962

*

Edyta Stein. Siostra Benedykta … Filozof i karmelitanka - Glock und Lutz Verlag,Paris 1987

*

Ficowski Jerzy czyta swoje wiersze  - płyta (4szt)

Filozofia żydowska    -Simon, WP/W-wa, 1990

*

Galicyjscy  Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914      -Śliż M, Kraków, 2006

Głos z nieba. Bajki żydowskie          -Barash A., B-stok, 1992

Gniew i chwała. Księga Objawienia św. Jana           -Reagan, W-wa, 2013

Gwiazdy, naziści, wikingowie           -Lowry, Szczecin, 2009

*

Historia i kultura Żydów polskich. Słownik– Cała Al. I In., W-wa, 2000

Historia Żyda Wiecznego Tułacza                -           d’Ormesson                            powieść

Historia Żydów, 3-tomy        - Graetz, W-wa. 1929 (własn.ZS)

Holokaust po banderowsku   -Prus, Wrocław, 1995

Holokaust zrozumieć dlaczego          Szuchta R., Trojański P., W-wa, 2003

*

Izrael w faktach         -           Izraelskie Centrum informacji, 1996

Izrael w faktach         -           Izraelskie Centrum informacji, 1999

*

Jakub Łgarz    -Becker Jurek, Kraków, 1983

Jestem cała z tamtego świata-Ejzen M. Leszczyńska, Łódź, 1999

*

Koniec niewinności    -Potel. J-Y, Znak, Kraków, 2010

Kres świata białostockich Żydów     -Boćkowski i in., Gal. Sleńdzińskich, Kraków

Kuchnia żydowska wg Rebeki Wolf- Adamczewska B./opr., W-wa 2005 (własn.ZS)

*

Losy żydowskie – świadectwo żywych t.I   - Turski M./red., W-wa, 1996(5 szt.)

Losy żydowskie – świadectwo żywych t.II- Turski M./red., W-wa, 1996(5 szt.)

Losy żydowskie – świadectwo żywych t.III- Turski M./red., W-wa, 1996            (5 szt.)

Luneta. Kartki szwarcwaldzkie         -Witomska, Sopot, 1990

*

Między nami               -Weiss Szewach                     eseje   

Modły starożytne Izraelitów  PL-Hebr

Moja gwiazda- Raszkiewicz-Nowak. F., B-stok, 2008

Mój rok 2000  -Bonder, Bielsko-Biała, 1999

*

Obrzędy i symbole Żydów    -de Vries, rabin, WAM, Kraków,2000

*

Pan sobie żarty stroisz. Humor żydowski     -Fuks, Poznań, 2000

Polska...Polska...Wspomnienia, relacje, dzienniki     - Urban M., ŻIH, W-wa, 1998

Polski Słownik Judaistyczny t.1,2     op.       -           Borzymińska, Żebrowski

Przewodnik chanukowy        -(Fundacja Laudera), kopia   

Przewodnik judaistyczny       -Nussbaum, W-wa, 1893

Przy szabasowych świecach  -sertafin, W-wa, 1990

*

Rzeczywistość sowiecka 1939-41 w świadectwach polskich Żydów-Jasiewicz, W-wa, 2009

*

Sądny dzień przy ścianie płaczu        -Rudnicki, Szczecin, 1989

Sfatenu – Our language. Elementarz hebrajski/PL/Ang-Sharfshteyn,Soferman, W-wa, 2005

Sklepy cynamonowe.sanatorium pod klepsydrą       -Schulz, Greg, Kraków

Słuchaj Izraelu            -Frossard A, W-wa,1995

Sprawiedliwi wśród narodów świata/ceremonia      -W-wa, 2011.VIII.22

Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t.V      - Majecki i in., BTN, B-stok, 2001

        m.in. Żydzi białostoccy do 1915r. – Romaniuk Z.

 Szatan w Goraju         - Singer I.B., Sagittarius, W-wa, 1992

 Szkolnictwo żydowskie w Warszawie 1831-70       - Borzymińska Z., W-wa, 1994

 Sztukmistrz z Lublina-Singer, PIW, 1990

 *

 Tryptyk polsko-żydowski      -Bartoszewski Wł./opr., W-wa, 2003

 *

 Uprzedzenie Żydów do Jezusa ustępuje       -Grzesik, Lublin, 2009

 Utwory wybrane        -Babel Izaak, Czytelnik, 1961

 *

 Walka i zagłada białostockiego ghetta          -Datner Sz., Łódź, 1946 (kopia)

 Wspomnienia z mojego dzieciństwa  -Koronkiewicz, Choroszcz, 2011

 Wspomnienia z Polski 1944-1957     -           Lasman N.,ŻIH,W-wa,1997

 *

 Zamek Eymericha      -Evangelisti, Znak, Kraków, 2007

 Zapomniani – my Żydzi kresowi       -Polec, W-wa, 2005

 Zapukali do drzwi      -Stow. Dzieci Holokaustu, PL, 2011 (2szt)

 *

 ŻIH. Inwentarz zbioru Pamiętniki Żydów 1939-1945, W-wa, 1994

 Żydowska spółdzielczość pracy w Polsce w latach 1945-49 - Grynberg, ŻIH, W-wa, 1986

 Żydowskie abecadło twórców literatury polskiej…         -Stiller R. Vis-a-vis/etiuda Kraków, 2012

 Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i

             ukraińskich w latach 1613-1850        -Horn M., W-wa, 1998

 Żydzi białostoccy       t.1/1993, t.3/2000, t.4/2002

 Żydzi Warszawy 1861-1943  - Grupińska A., Burska B., ŻIH

 Żydzi i ludzie- Steinfeld L., Frankfurt/M, 1997

 Żydzi – naród, historia, religia –TreppLeo, W-wa, 2009

 Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy. Katalog wystawy  -Bukowski i in., Kraków, 1998

  

Zbiór Basi Adamowicz do nauczania o Holokauście:

 Wybór źródeł do nauczania o zagładzie żydów na okupowanych ziemiach polskich         -           pod kier. Skibińskiej Aliny i Szuchty Roberta, W-wa 2010 +CD

 + Ćwiczenia do pow. -           Jędruszczak B, Młynarczyk W, Szuchta

 Album Auschwitz Plan zajęć dla liceum,      Jerozolima, Yad Vashem 2010 +CD

 Excursion to the past – teaching for the future: Handbook for teachers, Wiedeń 1996

 Why should we teach about the Holocaust, Ambrosewicz-Jacobs.J, Hońdo L, Kraków 2005

 Sprawiedliwi wśród narodów świata, W-wa 22.08.2011 pol-ang

 Edukacja na rzecz tolerancji  CD Uniw. Jagielloński

 Historical monuments of jewish culture in Poland

 + folderki:       Ringelblum Archive (ŻIH)

                                     Jesziwa Lublin

                                     ŻIH invites

 

  1. Wydawnictwa posiadane przez TPKŻ w Białymstoku w jęz. angielskim:

 Teaspoon, Carousell by Nekunda Trepka      -film DVD (6szt)

 The Israelis     - Rosenthal Donna

 Our journey In the Valley of Tears                - Jus A. I K., Toronto, 1991

 To be a free people. The saga of Israel          - Bar-Zohar Michael, Tel Aviv, 2005

 Those who helped.Poliush rescuers of Jews during the Holokaust, part III

 To begin again. Jewish life in Europe after 1989      -Gruber Ruth E., Austria, 2009,??

 To remember and to honor     -v’Lichvod Lizkor, USA, 2011  

 Twice-dead     -Lubling Yoram, Peter Lang, NY, 2007

   

  1. Wydawnictwa posiadane przez TPKŻ w Białymstoku w jęz. hebrajskim:

  

  1. 4.Wydawnictwa posiadane przez TPKŻ w Białymstoku w jęz. niemieckim: 

Fern von Lambarene              - Steinfeld L., Frankfurt/M, 1992

  

W prywatnych zbiorach naszych członków z możliwością udostępnienia:

 <TR>:

 Arabowie i Żydzi w Ziemi Obiecanej                     Shipler

 Berit. Przymierze                                           -           s. Strzelecka

 Bóżnice Białostocczyzny                              -           Wiśniewski

 Bramy Nieba. Bóżnice murowane.                -           Piechotkowie

 Bramy Nieba. Bóżnice drewniane(ang.)       -           Piechotkowie

 

Certyfikat                                                      -           Singer

Czarodziejka z Kastylii i in.op.                      -           Asz

Człowiek nie jest sam                                    -           Heschel

 

Droga człowieka wg nauczania chasydów    -           Buber

Dzieje Tewji mleczarza                                  -           Alejchem

 

Encyklopedia tradycji i legend żydowskich-           Unterman

ERETZ ISRAEL XX-wiek (niem.)              -           Naor

 

Filozofia żydowska                                       -           Simon

 

Głos z nieba. bajki żydowski                         -           Barash

 

Hagada na Pesach                                          -           *

Heaven's Gate. (jw. Bramy nieba)                 -           Piechotkowie

Historia literatury Jidysz                                -           Shmeruk

Historia Żydów (3-tomy)                              -           Graetz

Historia Żydów w Europie środk. i wsch     -           Haumann

Historyczny atlas Biblii                                 -           Galbiati, Serafini

 

IZRAEL                                                        -           Rabinowich

 

Jewish. Album żydowski                              -           Lipszyc                      

Jezus Żyd praktykujący                                 -           brat Efraim

Język hebrajski biblijny                                  -           Tomal

Journeys to the Promised Land (ang.)           -           *

Judaizm. Religia żydowska                           -           ks. Chat

 

 Kadisz                                                            -           Grynberg

 Kasrylewka                                                    -           Alejchem

 Katolicyzm-Judaizm.Znak339-340./1983     -           *

 Kod biblii (2-tomy)                                        -           Drosnin

 Księga raju                                                     -           Manger

 Księga świąt i obyczajów żydowskich          -           Siemieński

 Księga świąt żydowskich                              -           Gal-Ed

 Kto spotyka Jezusa, spotyka Judaizm           -           bp. Gądecki

  

 Macewy mówią                                             -           Łagiewski

 Marc Chagall(malarstwo)                              -           Le Targat

 Mąż z Nazaretu                                             -           Asz

 Miłość i wygnanie                                          -           Singer

 Moc światła                                                   -           Singer

 Modły Izraelitów. Modlitewnik                    -           red. Spitzer

 Moja winnica                                                 -           Akavia

 Muzeum żydowskie w Nowym Jorku                      -           Mann, Bilski

  

 Nawrócony                                                    -           Singer

 Nie mogę wrócić z Ziemi Boga                     -           Piłat

 

 Od Golgoty do Masady                                -           Koźniewski

 Ojczyzna                                                        -           Grynberg

 Opowieści dla wnuka. o judaizmie                -           Porajer

 Opowieści chasydów                                     -           Buber

 Opowieści Zoharu                                         -           *

  

 Pamięć Abrahama                                          -           Halter

 Pańska jest ziemia                                          -           Heschel

 Papieże a Żydzi                                             -           Kertzer

 Pieśni szabatowe i Błogosławieństwa po jedzeniu. CD       -           *

 Pieśń o zamordowanym narodzie żydowskim          -           Kacenelson

 Pieśń umarłych. opowiadania            -           Wiesel

 Podróże Beniamina trzeciego                        -           Sforim

 Pokutnik                                                        -           Singer

 Powrót do korzeni                                         -           Juster

  

Rozważania o kwestii żydowskiej                -           Sartre

  

Satelitarny Atlas Ziemi Świętej                     -           *

Schultz pod kluczem                                     -           Budzyński

Shalom                                                           -           s. Strzelecka

Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą     -           Schultz

Spuścizna                                                       -           Singer 

Strach                                                             -           Gross

Sztukmistrz z Lublina                                    -           Singer

 

Ścieżka nawróconych                                    -           rb. Luzatto

Śladami Żydów polskich                               -           Dylewski

  

The Holy Land.(ang.)                                    -           Roberts

To jest mój Bóg                                             -           Wouk

  

Uchodźcy                                                      -           Grynberg

Ulica                                                              -           Rabon

Urojenia                                                         -           Akavia

Urząd mojego ojca                                         -           Singer

 

Zielone akwarium                                          -           Sutzkever

Złota legenda żydowska                               -           Szem Tow

Z jarmarku                                                     -           Alejchem

Z krwi i nadziei                                              -           Pisar

Z mądrości Talmudu                                      -           *

Zwycięstwo                                                   -           Grynberg

 

Życie codzienne i artystyczne                       -           Grynberg       

Żydowska wojna                                           -           Grynberg

Żydzi polscy w legendzie i opowieści           -           Basiura

Żydzi i komunizm. Jidełe. wyd. specjalne    -           *

 

54 komentarze do Tory                                 -           Gebert

9 bram do tajemnic chasydów                       -           Langer