Spotkałem ostatnio.....

 

 

*** 2 małe ale wielkie książeczki katolickiej zakonnicy Kingi Strzeleckej: „Shalom (שלומ)” i „Berit (ריתב)-Przymierze”, odległe czasem powstania o ok. 10 lat i bardzo podobne w układzie i bogactwie treści.

Ten „układ” to w pierwszej części prywatne zapiski w listach do rodziny, pt. Notatki z Tantur, które gdy czytam i „zamknę oczy” to wędruję  z autorką  po tak wiele znaczących mi miejscach w Ziemi Świętej, w których byłem o wiele za krótko i dzięki nim jak gdyby przedłużam tam swój pobyt....

A w drugiej części, Rozmowach jerozolimskich,  zapisy rozmów z  ludźmi chyba najbardziej zasłużonymi dla współczesnych stosunków chrześcijańsko-żydowskich, przedstawicielami idei porozumienia judeo-chrześcijańskiego, biblistami, teologami, judaistami jak również przedstawicielami życia politycznego i artystycznego. Kopalnia wiedzy.....kształtującej

I teraz już spostrzeżenie międzykulturowe:

I znajdujemy tam też coś prostszego acz głębokiego, piosenkę dla dzieci, śpiewaną w czasie Pesach, mającą na celu utrwalenie podstawowych wiadomości z historii Izraela i historii zbawienia:

Kto wie co oznacza jeden? – Ja wiem co oznacza jeden: Jeden jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię. – Kto wie, co oznacza dwa? – Ja wiem co oznacza dwa: dwie są tablice świętego Przymierza, Jeden jest Bóg co stworzył etc... Trzy – oznacza patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba (czyli Izraela), którzy wielbili Boga Jedynego> Cztery oznacza matki: Sarę, Rebekę, Rachel i Leę – szczep narodu Izraela. Pięć - Pięć Ksiąg – źródło zbawienia – prawo Mojżesza dane Izraelowi. Sześć ksiąg Miszny – wyjaśnienia i komentarze Pięcioksięgu Mojżesza. Siedem dni tygodnia. Osiem dni poprzedzających obrzezanie. Dziewięć to liczba miesięcy potrzebnych, aby dać życie dziecku. Dziesięć jest przykazań Bożych ogłoszonych na Synaju. Jedenaście gwiazd ze snu Józefa (oznaczających jego braci). Dwanaście pokoleń Izraela. Trzynaście jest przymiotów Bożych....kto potrafi je wyliczyć?

  1. z podobnym tekstem spotkałem się w wykonaniu artystów Ars Nova podczas ich koncertu w ramach festiwalu Kolory Polski w kościele w Sieradzu, na który byłem w lecie chyba roku 2003 (skojarzenie potwierdzone w internecie http://www.festiwal.filharmonia.lodz.pl/2006/archiwum/program.html  ) a odpowiedzi były bardziej dopasowane do katolickiego widzenia historii zbawienia
  2. na stronie http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=38446&w=74868931&v=2&s=0

jeszcze raz ten tekst w ludowej warmińskiej gwarze

 

 

***      2 ogromne księgi – albumy „Bramy nieba” autorstwa państwa Piechotków, Marii i Kazimierza, „Bóżnice drewniane” i „Bóżnice murowane” – na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Udokumentowanie świata który już prawie nie istnieje na naszej polskiej ziemi....Monumentalne dzieła – owoc wielu lat pracy Obojga Autorów to nie tylko podzwonne bogatej kultury tej części naszego społeczeństw, która w wyniku obłędnych działań hitlerowskich Niemiec uległa niemal całkowitej zagładzie, lecz także cenny przyczynek do obiektywnego poznania rzeczywistych warunków w jakich przez wiele lat rozwijali się Żydzi na terenach ówczesnego państwa polskiego. Otworzywszy – można się zapomnieć......