Shalom  שלום Witaj przyjacielu.

 

Oficjalna strona Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku

 

Strona istnieje od dn.12.12.2007 ...aby pełnić rolę informowania o tym co się u nas dzieje, co planujemy...ale też udostępniać to co uważamy za ważne

Istniejemy formalnie jak stowarzyszenie zarejestrowane w KRS od dnia 16.05.2006. Dzień rejestracji poprzedziło kilka spotkań grupy inicjatywnej - członków założycieli - których zainspirował nasz pierwszy Prezes Pan Zbigniew Siwiński. Nasze motywacje na pewno były różne, ale myślę, że każdemu z nas mocniej bije serce gdy widzi/czyta/słyszy/wspomina Biblię, "ścianę płaczu", zdjęcia z Izraela, śpiew kantora, zdjęcia zniszczonych synagog, Shoah, menorę, gwiazdę Dawida. Aktualnie stowarzyszenie liczy 37 członków i jest otwarte dla wszystkich którzy zaakceptują Statut: kliknij

 


Powyższa mapka nie przedstawia aktualnej sytuacji politycznej w tym tak ważnym dla nas zakątku świata. ...Nie jest też żadną manifestacją przeciwko dzisiejszemu państwu IZRAEL.
Ale tym bardziej sygnalizuje skomplikowaną sytuację polityczną, kulturową, wyznaniową w MIEJSCU dla wielu PIERWSZYM

 

Konto w Banku Pekao S.A. O/Białystok Nr 64-12405211-1111001071161906 na które można chociażby wpłacać składki członkowskie lub darowizny, jeśli ktoś uzna, że spośród wielu potrzebujących cele statutowe TPKŻ warte są wsparcia...

 

Adres rejestracyjny od czasu przeprowadzki CWOP na ul. Św. Rocha - również adres korespondencyjny:

 

TPKŻ - Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku

 Odrzańska 19

 15-161 Białystok

telefony do członków zarządu:  602-456743, 698-470140