Shalom  שלום Witaj przyjacielu.

 

Oficjalna strona Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku

 

Strona istnieje od dn.12.12.2007 ...aby pełnić rolę informowania o tym co się u nas dzieje, co planujemy...ale też udostępniać to co uważamy za ważne

Istniejemy formalnie jak stowarzyszenie zarejestrowane w KRS od dnia 16.05.2006. Dzień rejestracji poprzedziło kilka spotkań grupy inicjatywnej - członków założycieli - których zainspirował nasz pierwszy Prezes Pan Zbigniew Siwiński. Nasze motywacje na pewno były różne, ale myślę, że każdemu z nas mocniej bije serce gdy widzi/czyta/słyszy/wspomina Biblię, "ścianę płaczu", zdjęcia z Izraela, śpiew kantora, zdjęcia zniszczonych synagog, Shoah, menorę, gwiazdę Dawida.

Okres pandemii , śmierć Zbyszka Siwińskiego, zmiany w życiu prywatnym wielu z członków doprowadziły do sytuacji niemalże zaniku naszej działalności.

Ci co pozostali podjęli się reaktywacji istnienia TKPŻ. Na Walnym Zebraniu Członków w dn. 12.12.2023 wybraliśmy nowy Zarząd -  komunikat o tym pojawi się wkrótce w Aktualnościach.

Aktualnie, tj. na dzień 12.12.2023 stowarzyszenie liczy 13 członków i jest otwarte dla wszystkich którzy zaakceptują Statut: kliknij

 


Powyższa mapka nie przedstawia aktualnej sytuacji politycznej w tym tak ważnym dla nas zakątku świata. ...Nie jest też żadną manifestacją przeciwko dzisiejszemu państwu IZRAEL.
Ale tym bardziej sygnalizuje skomplikowaną sytuację polityczną, kulturową, wyznaniową w MIEJSCU dla wielu PIERWSZYM

 

Konto w Banku Pekao S.A. O/Białystok Nr 64-12405211-1111001071161906 na które można chociażby wpłacać składki członkowskie lub darowizny, jeśli ktoś uzna, że spośród wielu potrzebujących cele statutowe TPKŻ warte są wsparcia...

 

Adres rejestracyjny - również adres korespondencyjny:

 TPKŻ - Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku

 Odrzańska 19,  15-161 Białystok

telefony do członków zarządu:  534-381000, 504-868400, 608-890175, 602-456743

Dzięki życzliwości Galerii Sleńdzińskich TPKŻ korzysta z pomieszczeń i współpracuje z Centrum Kultury Żydowskiej (dawna synagoga Cytronów, ul. Waryńskiego 24A). 

Polecamy wszystkie imprezy organizowane przez ten Oddział - Centrum Kultury Żydowskiej. Pełne programy zawarte są na stronie int. www.galeriaslendzinskich.pl i w wydawanym każdego miesiąca przez Galerię Sleńdzińskich folderze programowym - dostępnym we wszystkich oddziałach tej Miejskiej Instytucji Kultury