8.  Koncert Frey-Lech Trio

7. 3 listopada w Orli uczciliśmy pamięć 74 rocznicy ostatecznej zagłady orlańskich Żydów.

Po przemarszu na cmentarz żydowski i złożeniu kamyków pamięci odczytano nazwiska żydowskich mieszkańców Orli. Wśród uczestników byli też nasi przyjaciele i muzycy z Shomer-International Stowarzyszenia na rzecz Dialogu Żydów i Chrześcijan z Białorusi. Kilka zdjęć w Galerii: Orla 2016

6. TPKŻ ma już 10 lat. Poniżej program uroczystości z 27 czerwca 2016 które organizowaliśmy wspólnie z Białostockim Ośrodkiem Kultury

godz.12:00 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Wielkiej Synagogi w 75 rocznicę jej spalenia
godz.18:30 w foyer Kina Forum ul. Legionowa 5 wernisaż wystawy fotograficznej "Klimaty Jeruzalem"
Maxa Maiera Mroza - (Max Mróz urodził się i wychował w Białymstoku) z udziałem muzycznym zespołu Frey-Lech Trio założonym przez Lecha Mazurka, naszego członka.
godz.19:00 - Kawiarnia Fama  spotkanie z autorką książki " Święto Trąbek" Marty Masady (również białostoczanki) 
spotkanie poprowadzi Katarzyna Sawicka-Mierzyńska 
godz.20:00 pokaz filmu reż. Dariusza Szady-Borzyszkowskiego - "Białystok, Kiriat Białystok" 
godz.21:00 - Koncert Karoliny Cichej i Spółki Jidyszland - koncert upamiętniający rocznicę spalenia Wielkiej Synagogi w Białymstoku
Wieczór poprowadzi : Dariusz Szada-Borzyszkowski 
Zdjęcia w Galerii w zakładce X lat TPKŻ

5. W dniach 18-21.06.2016 w Białymstoku miał miejsce IX Festiwal Kultury Żydowskiej "Zachor - Kolor i Dźwięk".

Szczegółowe informacje są na stronie: http://bialystok.jewish.org.pl/ 

Imprezą towarzyszącą festiwalowi Zachor była

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Żydzi Wschodniej Polski" poświęcona problematyce judaizmu środkowo- i wschodnioeuropejskiego, której patronem był Rabin Samuel Mohylewer

20-21 czerwca 2016 w  Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14a

jej organizatorzy to:
Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód"
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Stowarzyszenie Naukowe "Oikoumene"
Centrum Edukacji Obywatelskiej "Polska-Izrael"

Szczegółowy program na: www.ksiaznicapodlaska.pl

 

4. "Białystok na pastelowo i spacerowo"

Od 28 kwietnia, w każdy czwartek w galerii ARTENDE (ul. Piasta 21) o godz 17 i 18 miały miejsce dwie tury warsztatów plastycznych organizowanych przez TPKŻ w ramach realizacji projektu "Białystok na pastelowo i spacerowo" dofinansowanego przez Urząd Miasta w Białymstoku. Prowadzili je Joanna Auron-Górska i Jarosław Głod.

Zainteresowani uczniowie z lokalnych szkół położonych na obszarze dzielnicy Piasta oraz mieszkańcy dzielnicy Piasta, malowali (w technice pasteli) przedwojenny Białystok, akcentując zwłaszcza jego wielokulturowy charakter i drewniane oblicze (planowane tematy: nieistniejący drewniany kościółek na Dojlidach, hotel Ritz, cerkiew Św. Ducha, Wielka synagoga, dom Zamenhofa, rynek) Informacje źródłowe dostarczyli nam białostoccy kolekcjonerzy starych fotografii i pocztówek: Mieczysław Marczak, Aleksander Sosna, Jan Siedlecki, Bogusław Wolfart, Dariusz Hajduczenia, Maciej Wojski, Piotr Znaniecki. Finałem projektu będą dwie wystawy: - zdjęcia w Galerii w zakładce Białystok na pastelowo i spacerowo

- w formie performance „Białystok na pastelowo i na spacerowo” Uczestnicy warsztatów (20 osób) wieszają swoje prace na tzw. przewieszkach (na piersi oraz na plecach) i odbywają spacer   do miejsc, które namalowali. Przy każdym miejscu planowany jest krótki postój oraz krótki komentarz do miejsca w którym się znajdujemy: w języku polskim i angielskim (jeżeli są turyści obcojęzyczni) „Wystawa spacerująca” planowana jest kilka razy, także w dniu 75 rocznicy spalenia Wielkiej Synagogi, podczas której może pojawić się wielu turystów cudzoziemców, jak również w dniu 1 września, rocznicę wybuchu II wojny światowej.

- wystawa stała. Po zakończeniu projektu wszystkie prace będą eksponowane w  kawiarni AKCENT i Pijalni Czekolady na Rynku Kościuszki  ew. w galerii Artende, przy ulicy Piasta 21 do końca 2016 roku.

3. 14 marca 2016 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPKŻ w Białymstoku

Aktualnie Zarząd będzie pracować w następującym składzie: Agata Róza Czemierys - prezes TPKŻ, Walter Żelazny - wiceprezes, Magdalena Urban - sekretarz, Tadeusz Ruminowicz - skarbnik, Joanna Auron Górska i Tamara Kuderska - członkowie zarządu.

Komisję Rewizyjną stanowią: Paulina Misijuk, Jolanta Jarończyk i Roman Koper

 

2. 14-15 lutego w Grodnie i Mińsku: Polsko-Białoruski dialog trwa

 14 i 15 lutego 2016 na Białoruś z trasą koncertową zawitali muzycy związani z  Towarzystwem Przyjaciół Kultury Żydowskiej z Białegostoku: Izabela Szafrańska i Paweł Sokołowski (zwycięzcy na 51. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, a także Grand Prix na międzynarodowym festiwalu Złote Talenty w Pradze) na czele z wiceprezesem Dariuszem Szada-Borzyszkowskim. Dla publiczności Grodna i Mińska zaprezentowane zostały pieśni tradycyjne żydowskie oraz autorski recital w języku polskim i ladino, w których przybliżali słuchaczom kulturę Żydów sefardyjskich, aszkenazyjskich, jak i utwory dotyczące uchodźców oraz problemu Żydów w okupowanej Europie. Miłość, pasja, radość życia połączona z nostalgią i dramatem, wynikającymi z trudnej sytuacji społecznej oraz konieczności przesiedleń – to wszystko współtworzyło magiczny klimat koncertu. Towarzyszyli im muzycy: saksofonista Aleksander Krawczuk i taneczny duet „Modern”(w Centrum Kultury Grodna) oraz bard grodzieński Wiktor Szałkiewicz w Mińskim Żydowskim Gminnym Domie, gdzie byli obecni Maja Krapina-Lewina, była więzień getta mińskiego, Włodimir Malinkin, Prezes Rady Zjednoczenia Gmin Wyznaniowych Żydowskich na Białorusi i liczni liderzy organizacji żydowskich na Białorusi.. Wizyta zespołu odbyła się na zaproszenie Asocjacji dialogu żydowsko-chrześcijańskiego „Shomer-International” na Białorusi przy wsparciu inicjatywy przez Grodzieński Miejski Komitet Wykonawczy i doszła do skutku dzięki Konsulatowi Białorusi w Białymstoku, który wydał bezpłatne wizy w ciągu jednego dnia.

Latem 2016 zaplanowane kolejne wspólne koncerty zespołów w Polsce i na Białorusi co stworzy pozytywny klimat dla budowania mostów dialogu kultur i przyjaźni polsko-białoruskiej.

 

Kilka zdjęć w Galerii w zakładce Grodno14.02.2016

 

1. XIX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

(wiadomość ze strony eKAI.pl)   

(może kiedyś w Białymstoku...., na razie cieszmy się że w Toruniu)

Toruń - jest w tym roku miejscem ogólnopolskich obchodów 19. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce,  17 stycznia 2016 r. Jego obchody zbiegają się z 50. rocznicą publikacji przełomowej deklaracji Soboru Watykańskiego II "Nostra aetate" o stosunku do Żydów i innych religii niechrześcijańskich. Honorowym gościem będzie Rabin Riccardo di Segni z Rzymu.

Dniowi Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce towarzyszy motto: "Co ty tu robisz, Eliaszu?" (1 Krl 19, 9). Organizatorem jego głównych, ogólnopolskich obchodów jest diecezja toruńska i Komitet ds. Dialogu Episkopatu, we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, miejskimi i wojewódzkimi. Wstępny projekt programu omawiany był 30 września w Warszawie na posiedzeniu Komitetu ds. Dialogu Rady ds. Dialogu Religijnego KEP, któremu przewodniczy bp Mieczysław Cisło.

  1. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce rozpocznie się 17 stycznia o 10.30 modlitwą chrześcijan i Żydów na cmentarzu żydowskim w Toruniu, przy kamieniu upamiętniającym Rabina Kaliszera. O godz. 11 nastąpi otwarcie części oficjalnej w najbardziej reprezentacyjnej sali ratusza miejskiego, sali mieszczańskiej. Po powitaniu ze strony organizatorów, dr Michał Targowski przedstawi wykład na temat śladów kultury żydowskiej i sytuacji Żydów w historii Torunia i regionu.

Następnie w ramach panelu teologiczo-dyskusyjnego, skoncentrowanego wokół "Deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra aetate o stosunku do religii niechrześcijańskich", oprócz rabina di Segni, wezmą udział m. in. Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, bp Mieczysław Cisło, bp Andrzej Suski (biskup toruński) i zaproszeni eksperci. Obecna też będzie ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.

Po południu nastąpi nabożeństwo w zabytkowej katedrze św. Janów w Toruniu, z udziałem m. in. Rabina Boaz Pash z Izraela, miejscowych biskupów, kapłanów, przedstawicieli życia konsekrowanego i wiernych diecezji toruńskiej.

Wieczorem - jak zapowiedział ks. Dariusz Iwański, odpowiedzialny za organizację Dnia z ramienia diecezji toruńskiej - goście będą mogli wziąć udział w spektaklu "Dybuk", który zaprezentuje Teatr Żydowski z Warszawy, który specjalnie z tej okazji uda się do Torunia.

Ks. Iwański poinformował ponadto, że tak jak w poprzednich latach, obchody Dnia Judaizmu poprzedzą katechezy na temat judaizmu dla młodzieży szkół w Toruniu oraz w innych miastach diecezji. A specyfiką obchodów w Toruniu będą też liczne wystawy, koncerty i imprezy ukazujące bogactwo kultury żydowskiej - tak, aby zainteresować nią mieszkańców, a przede wszystkim młodzież. Będzie też m. in. nauka tańców żydowskich oraz wyprodukowany zostanie specjalny piernik toruński, upamiętniający Dzień Judaizmu w tym mieście. Ks. Iwański dodał, że władze miasta Torunia oraz województwa kujawsko-pomorskiego wykazują wielkie zainteresowanie i deklarują wszechstronną pomoc w organizacji Dnia.

Organizatorzy Dnia Judaizmu liczą na to, że transmitowany on będzie w Radio Maryja i TV TRWAM.

Na spotkaniu Komitetu ds. Dialogu omawiana była również konferencja z okazji 50-lecia ogłoszenia soborowej deklaracji "Nostra aetate", która odbędzie się 26 listopada w gmachu Konferencji Episkopatu w Warszawie. Z tej okazji w spotkaniu wzięła udział Ruth Cohen Dar, zastępca ambasador Izraela w Polsce.

Organizatorami listopadowej konferencji są Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski i Ambasada Izraela w Polsce i Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Ze strony Kościoła katolickiego w konferencji wezmą udział liczni biskupi, w tym przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki oraz Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Będą w niej uczestniczyć też przedstawiciele, w tym duchowni (imamowie), z polskiej społeczności muzułmańskiej. Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy przejadą do warszawskiej Synagogi Nożyków, gdzie odbędzie się wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów z udziałem muzułmanów.

Ogólnopolski Dzień Judaizmu jest inicjatywą Episkopatu Polski. Został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Polska jest drugim, po Włoszech, europejskim krajem, w którym zaczęto organizować takie obchody. Później włączyły się w tę inicjatywę m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria.

Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości – jak nauczał Jan Paweł II – że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz "czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii".

Jest to też okazja - jak podkreśla Komitet ds. Dialogu z Judaizmem KEP - do propagowania posoborowego wyjaśniania tekstów Pisma Świętego, które w przeszłości mogły być interpretowane w sposób antyjudaistyczny i antysemicki, do wyjaśniania wiernym tragedii Zagłady Żydów i ukazywania antysemityzmu jako grzechu. Zachęca się, by do obchodów Dnia Judaizmu zarówno na szczeblu ogólnopolskim, diecezjalnym jak i parafialnym zapraszać do wspólnych modlitw Żydów oraz przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich.

Co roku centralne obchody Dnia Judaizmu organizuje inna polska diecezja. W styczniu ub. roku była to diecezja bielsko-żywiecka.

Komitetowi ds. Dialogu z Judaizmem przewodniczy bp Mieczysław Cisło, a jego członkami są: ks. Tomasz Adamczyk, Monika Adamczyk-Grabowska CFSF, ks. Wiesław Dawidowski OSA, prof. Jan Grosfeld, ks. Łukasz Kamykowski, ks. Grzegorz Michalczyk, Ryszard Montusiewicz, ks. Jerzy Stranz, Barbara Sułek-Kowalska, ks. Alfred Wierzbicki i Sławomir Żurek.